Liquiditeitsprognose

Inzicht in het verwachte verloop van de liquide middelen

Klaver Zakelijk - Advies en Begeleiding

Met een liquiditeitsprognose verkrijg je gedegen inzicht in het verwachte verloop van de liquide middelen van jouw onderneming.

De liquiditeitsprognose overzicht van ontvangsten en uitgaven

De liquiditeitsprognose wordt over het algemeen opgesteld op basis van een eerder vastgestelde exploitatiebegroting.  Het verschil tussen de exploitatiebegroting en de liquiditeitsprognose is dat de begroting uitgaat van de (boekhoudkundige) kosten en opbrengsten en dat de liquiditeitsprognose uit gaat van de (daadwerkelijke) uitgaven en ontvangsten.

Investeringsuitgave versus afschrijvingskosten

Een heel concreet voorbeeld hierbij zijn de investeringsuitgave en de afschrijvingskosten van een machine. De afschrijvingskosten van een machine worden (meermaals) als kosten in de exploitatiebegroting verwerkt. Terwijl in de liquiditeitsprognose de investering in de machine (eenmalig) als uitgave naar voren komt. Voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van het verwachte verloop van het rekeningcourantsaldo en de (eventueel) daaruit voortvloeiende de financieringsbehoefte is de liquiditeitsprognose uitermate geschikt.

Liquiditeitsprognose en de exploitatiebegroting

Het is aan te bevelen om bij zowel de exploitatiebegroting als de liquiditeitsprognose dezelfde rubriekindeling te hanteren als de rubriekindeling van jouw boekhouding en jaarrekening. Hierdoor kunt je achteraf de daadwerkelijke cijfers eenvoudig vergelijken met de opgestelde begroting en liquiditeitsprognose. Waardoor je eenvoudig de begroting en liquiditeitsprognose kunt bijstellen. En waardoor je tevens steeds beter inzicht verkrijgt in de financiële huishouding van jouw onderneming.

Sta jij voor uitdagingen op gebied van de Financiën & Rapportages voor jouw onderneming. Klaver Zakelijk is je graag van dienst.

Meer informatie over Liquiditeitsprognose?

Laat hier jouw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.