Ondernemingsplan

Ondernemingsplan schrijven? Bekijk de tips en voorbeelden

Klaver Zakelijk - Advies en Begeleiding

Een ondernemingsplan is in de basis volledig vormvrij. Iedereen kan dus zelf bepalen welke informatie in het ondernemingsplan wordt vermeld, in welke volgorde en in welke opmaak dat wordt beschreven. Over het algemeen wordt het door potentiële investeerders, banken en andere potentiële lezers juist gewaardeerd wanneer een ondernemingsplan op originele wijze is opgesteld.

Voorbeeld ondernemingsplan

Ieder idee is uniek en zo ook ieder plan

Het beste voorbeeld van een ondernemingsplan bestaat helaas niet. Iedere toekomstige onderneming verdient zijn eigen unieke plan. Er zijn echter wel een aantal aandachtsgebieden die in een ondernemingsplan behandelt dienen te worden. Dit zijn onder andere:

  • De inleiding
  • Het concept
  • De organisatie
  • De markt en marktbenadering
  • Financiën

Onderstaand wordt kort en bondig toegelicht welke informatie er per aandachtsgebied beschreven kan worden. Dit kun je als inspiratie gebruiken wanneer je aan de slag gaat om jouw ondernemingsplan te schrijven. Klaver Zakelijk is je graag van dienst om samen met jou een origineel en gedegen ondernemingsplan op te stellen. In een aantal brainstormsessies zullen wij dan gezamenlijk met jou deze  aandachtsgebieden doorspreken. Waar mogelijk zullen wij gezamenlijk dan ook proberen jouw concept nog verder te verbeteren en nader uit te werken. Dit alles zullen wij vervolgens verwerken tot een volledig, uniek en consistent ondernemingsplan. Heb je interesse om jouw ondernemingsplan samen met Klaver Zakelijk op te stellen, neem dan contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Startup en wil je een ondernemingsplan schrijven?
Schakel een ervaren startup coach in

Inleiding ondernemingsplan

Een goede inleiding weerspiegeld de kern van de zaak

De inleiding van een ondernemingsplan is over het algemeen het eerste hoofdstuk van een ondernemingsplan. In de inleiding wordt kort en krachtig jouw plan gepresenteerd. De inleiding leent zich er ook heel goed voor om te beschrijven wat de aanleiding van jouw idee is geweest en hoe je op jouw idee bent gekomen. Ook kan in de inleiding in een notendop worden geschetst wat jouw idee onderscheidend zal maken. Daarnaast kan in het kort worden beschreven wat de lezer in de volgende hoofdstukken kan lezen.

Een goede inleiding dient dusdanig uitdagend geformuleerd te zijn zodat iedere potentiële lezer geïntrigeerd zal worden om het gehele ondernemingsplan te lezen. Over het algemeen is het makkelijker en beter om pas een goede inleiding te schrijven nadat alle andere hoofdstukken van de ondernemingsplan reeds geschreven zijn. Zodat de kern van het gehele ondernemingsplan  goed verwoord wordt in de inleiding.

Ondernemingsplan schrijvenConcept van de onderneming

Van idee naar een doordacht concept

De beschrijving van het concept is eigenlijk het hart van het ondernemingsplan. Alle andere hoofdstukken dienen hiervan te zijn afgeleid en dienen natuurlijk consistent en geloofwaardig te zijn met het beschreven concept. Het beschreven concept dient helder en uitgebreid inzicht te verschaffen in wat de nieuwe onderneming precies gaat doen en in welke behoefte de onderneming wil gaan voorzien. De beschrijving dient inzicht te geven in vragen als: wat? waarom? Waar? en vooral hoe? Daarbij dient de identiteit en strategie te worden uitgewerkt. Ook dient natuurlijk zeer helder beschreven te worden wat jouw onderneming uniek maakt en wat de voordelen zijn van jouw product of dienst.

De gewenste organisatie

Mensen maken het succes

In een ondernemingsplan dient natuurlijk ook aandacht te zijn voor de initiatiefnemer(s) van de onderneming. Het is goed om iedere initiatiefnemer met een samenvattende curriculum vitea te beschrijven. Eventueel voor de nieuwe onderneming relevante en positieve eigenschappen van de desbetreffende initiatiefnemer zoals bepaalde werkervaring, netwerk en/of studie dienen hierbij natuurlijk ook te worden vermeld. Per initiatiefnemer dient te worden geschetst wat zijn of haar functie en daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden zijn.

Ook dient te worden vermeld  in wat voor samenwerkingsverband of rechtsvorm de onderneming zal worden geëxploiteerd. Wanneer er ook nog (strategische)partijen betrokken zullen zijn bij de onderneming zoals een investeerder, klant of leverancier waar zeer nauw mee zal worden samen gewerkt, zal dat ook moeten worden vermeld. Waarbij tevens dient te worden beschreven hoe deze relatie vorm zal krijgen.

Wanneer er vanaf de start van de onderneming personeel in dienst zal zijn van de onderneming kun je tevens inzichtelijk maken hoe deze personele organisatie er in eerst instantie uit zal gaan zien. Daarbij kan worden verwoord wat de meest van belang zijnde kwalificaties zijn voor de (belangrijkste) medewerkers.

Marketingplan

Verkenning van de markt en beschrijving van de marktbenadering 

Een ondernemingsplan dient helder overzicht te verschaffen in de potentiële markt van de nieuwe onderneming. Hierbij dient aandacht te zijn voor jouw doelgroep en de hierbij geldende geografisch en demografische afbakening. Ook dient het ondernemingsplan inzicht te verschaffen in de concurrentiepositie van jouw nieuwe onderneming.

Ook zal moeten worden beschreven hoe je met jouw nieuwe onderneming de markt zal gaan benaderen. De 4P’s (Product, Prijs, Plaats en Promotie) kunnen hierbij een leidraad vormen. Door voor jouw onderneming de vier P’s uitgebreid te beschrijven, wordt inzicht gegeven in de marktbenadering. Maar let wel, de vier P’s dienen slechts als inspiratie voor een globale basisopzet van jouw beschrijving. Het is van groot belang om ook juist de eventuele andere (niet traditionele vormen) van marktbenadering te beschrijven, zoals bijvoorbeeld: de online activiteiten van de onderneming,  social media plan, productlancering via crowdfunding of samenwerking op basis van Affiliatie marketing.

Financiële paragraaf

Inzicht in het kostenplaatje en de verwachtingen

Afhankelijk van wie de doelgroep van jouw ondernemingsplan is, dient een ondernemingsplan ook te zijn voorzien van een hoofdstuk met de financiële onderbouwing van jouw plan. Dit is voor bijvoorbeeld een bank of investeerder zelfs vaak één van de meest relevante. Maar ook voor de ondernemer(s) zelf is het financiële hoofdstuk van groot belang om het concreet inzicht te krijgen in de verwachte financiële resultaten. De belangrijkste financiële overzichten van het ondernemingsplan zijn:

  • Investeringsbegroting
  • Financieringsbegroting
  • Exploitatiebegroting voor het eerste jaar
  • Liquiditeitsprognose voor het eerst jaar
  • En eventueel een meerjarenbegroting op hoofdlijnen

Klaver Zakelijk is je graag van dienst met zakelijk advies om samen met jou een volledig, origineel en gedegen ondernemingsplan op te stellen. Heb je interesse om jouw ondernemingsplan samen met Klaver Zakelijk op te stellen, neem dan contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Starttup Coach

Startup? Schakel een ervaren startup coach in

Meer informatie over Ondernemingsplan?

Laat hier jouw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.