Directiebegeleiding

Laat jullie vergaderingen effectief begeleiden

Directiebegeleiding
Directiebegeleiding

Verlopen jullie directievergaderingen niet altijd even soepel? Is de aandacht voor strategische vraagstukken op de agenda, door de dagelijkse gang van zaken, een terugkomend probleem? Of verloopt het verzorgen effectieve notulen met concrete actiepunten niet zoals gewenst? Piet-Wim Klaver werkt als procesbegeleider bij directievergaderingen zodat deze efficiënter verlopen. Hij schroomt niet om gevraagd en ongevraagd jullie als directie te voorzien van de nodige adviezen.

Zeker bij een meerkoppig directie of managementteam is een goed gestructureerd overleg met een vaste frequentie van essentieel belang. Een goede afstemming zorgt er immers voor dat iedereen op de hoogte is van belangrijke ontwikkelingen binnen een onderneming.  Bovendien versterkt een overleg begrip voor elkaars standpunten de onderlinge samenhang. Een professioneel gevoerd overleg zorgt ervoor dat juiste beslissingen tijdig worden genomen. Voor een efficiënte vergadering is een weloverwogen agenda een voorwaarde, evenals het stellen van prioriteiten tijdens het overleg. Heldere notulen met concrete actiepunten zorgen ervoor dat zaken niet keer op keer worden besproken en dat beslissingen echt opvolging krijgen. Tijdens een overleg tikt de klok snel. Schakel daarom Piet-Wim Klaver in. Zo werk je samen naar efficiënte vergaderingen die werkelijk leiden naar resultaat.

Meer informatie over Directiebegeleiding?

Laat hier jouw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.