Website verkopen

Voor professionele verkoopbegeleiding

Klaver Zakelijk - Advies en Begeleiding

Voor iedereen die succesvol een website exploiteert komt ook ooit het moment dat de website zal worden verkocht. Dit kan omdat men toe is aan een nieuwe uitdaging, toe is aan pensioen of allerlei andere redenen. Wanneer dat moment aan breekt, hoop een ieder op een zo goed mogelijke prijs voor zijn of haar website. Daarbij zijn er soms ook aanvullende wensen, bijvoorbeeld dat de site onder dezelfde naam wordt voorgezet. Om de verkoop van een website zo goed mogelijk te laten slagen, dient eigenlijk al ver voor de daadwerkelijke verkoop, het verkooptraject te worden op gestart. En goed verkooptraject beslaat onderstaande fasen

1. Pre-verkoopfase

Ruim voor dat u uw website daadwerkelijk te koop zet, is het de kunst om uw resultaten zo veel mogelijk te optimaliseren. Alles moet worden ingezet om de omzet waar mogelijk te worden verhogen, hetgeen u waarschijnlijk altijd al mee bezig bent geweest. Maar ook de kosten moeten waar mogelijk worden verlaagd. Dit vergt een kritische en vaak externe blik. Er dient te worden gesneden in kosten of projecten die niets opleveren of weinig toekomst hebben. En er moet ook kritisch worden gekeken naar allerhande kleine kostenposten, als abonnementen en dergelijke. Ook dient goed te worden gekeken naar eventuele zakelijke en privé kosten welke in elkaar verstrengeld zijn.

2. Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase dient uitgebreide inventarisatie van uw website te worden gemaakt. Zo dienen de bij uw website behorende rechten en plichten in kaart te worden gebracht, zoals bijvoorbeeld software licentie en/of leveranciers afspraken. Ook zal een heldere balans van de bezittingen en eventueel over te dragen schulden te worden opgesteld. Daarnaast zullende overige financiële maar ook andere relevante cijfers worden geanalyseerd. Op basis van al deze zaken wordt een helder informatiememorandum geschreven. Daarnaast dient een kort en krachtige tekst te worden opgesteld met globale verkoopinformatie om de eerst interesse op te wekken bij potentiele kopers.

Ook kan worden bekeken of er mogelijkheden zijn om de website over te dragen aan één of meerdere medewerkers. Of dat er mogelijkheden zijn voor overdracht van de website aan een bekende partner. Indien dit niet het geval is wordt er ook een lijst gemaakt met potentiele andere kopers, zoals concurrenten, relevante investeerders, eventuele leveranciers etc.

3. Verkoopfase

Uw website kan worden aangemeld op diverse relevante verkoopsites. Daarnaast dient contact te worden gezocht met relevante kopers welke zijn benoemd in fase 2. Indien een potentiele koper interesse toont kan het informatiememorandum worden overhandigt. Indien u wilt dat de informatie uit dit memorandum geheim dient te blijven, zal de potentiele koper eerst een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen.

4. Onderhandelingsfase

Indien een potentiele koper daadwerkelijk een bod doet op uw website, starten de onderhandelingen. Tijdens de onderhandeling dient te worden getracht een zo hoog mogelijk bod te verkrijgen onder de meest gunstige overdrachtsvoorwaarden. Er kan exclusief worden onderhandeld met één potentiele koper, of er kan getracht worden om meerdere geïnteresseerde tegen elkaar te laten op bieden.
Indien de onderhandeling leiden tot overeenstemming op hoofdlijnen, kan een voorlopige koopovereenkomst worden opgesteld, eventueel met bepaalde voorbehouden. Veel voorkomende voorbehouden zijn: het voorbehoud dat de koper de financiering niet geregeld krijgt, of dat dat de koper bij een boekenonderzoek (due diligence) wordt geconfronteerd met onjuistheden.

Indien uiteindelijk alle voorwaarden en eventuele voorbehouden uit het voorlopige koopovereenkomst akkoord zijn kan de definitieve koopovereenkomst worden ondertekend. En de daadwerkelijk overdracht wordt hiermee een feit. Bij een BV zal de koopovereenkomst worden opgemaakt door een notaris. De koopovereenkomst voor een eenmanszaak of VOF is in principe vormvrij maar ook daarbij is het aan te raden de definitieve koopovereenkomst te laten op stellen door een notaris of fiscalist.

5. Nazorg

Nadat overdracht daadwerkelijk is gerealiseerd breekt nog een periode aan van nazorg. U zult minimaal moeten meewerken aan goede overdracht van alle praktische zaken en relevante informatie. Wellicht dat u zelfs nog voor een bepaalde periode werkzaam blijft voor de nieuwe eigenaar.

Klaver Creative Control is u graag van dienst met professionele verkoopbegeleiding bij het verkooptraject van uw website. Heeft u interesse in verkoopbegeleiding van Klaver Creative Control, neem dan contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Meer webadvies

Meer informatie over Website verkopen?

Laat hier jouw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.