SEO Strategie

Optimale vindbaarheid van jouw website

Klaver Zakelijk - Advies en Begeleiding

Seo Strategie Klaver ZakelijkEen weldoordachte SEO strategie is essentieel voor de goede vindbaarheid van jouw website. Een duidelijke SEO strategie geeft heldere handvatten voor iedereen die is bij jouw website is betrokken, zoals de ontwikkelaars, tekstschrijvers en online marketeers. Om tot een goede SEO strategie te komen dienen een aantal fasen te worden doorlopen waaronder de conceptanalyse, zoekwoordenanalyse, schetsen van de structuur van de website en het opstellen van een blauwdruk van de pagina’s. Klaver Zakelijk helpt je graag bij het uitwerken van een weldoordachte SEO aanpak.

1. Conceptanalyse

Hierin worden vanuit jouw online strategie de belangrijkste elementen voor de SEO van jouw website verwoord. Zo dient het concept en zijn onderscheidende element te worden verwoord. En er dient aandacht te zijn voor de doelgroep en hoe deze dient te worden aangesproken en hoe de site optimaal gebruiksvriendelijk kan worden voor deze doelgroep.

2. Zoekwoordenanalyse

In deze fase zal eerst nagedacht moeten worden op welk soort woorden potentiele klanten of gebruikers zullen zoeken als ze op zoek zijn naar jouw producten of diensten. Alle mogelijke zoekwoorden dienen daarbij te moeten worden genoteerd. Dit kunnen de producten of diensten zijn die je gaat aanbieden maar het kunnen ook plaatsnamen of bepaalde andere zoekvragen zijn. Denk dus vooral ook creatief na over mogelijke zoekwoorden.

Daarnaast zijn er vaak ondersteunende zoekwoorden die relevant zijn voor jouw website. Dit zijn de zoekwoorden die mensen toevoegen aan hun zoekopdracht als ze zoeken op de diensten of producten die jij aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan “beste” of “goedkoopste” maar ook ondersteunende worden als “tweedehands”, “occasion” of “duurzaam”. Noteer ook alle mogelijke ondersteunende zoekwoorden.

Vervolgens zal een uitgebreid zoekwoordenonderzoek worden uitgevoerd om te onderzoeken op welke zoekwoorden en eventuele ondersteunende zoekwoorden jouw potentiele klanten het meeste zal zoeken. Daarbij kan worden onderzocht hoe groot de concurrentie is op deze zoekwoorden. Hierna kunnen ook bepaalde zoekwoordcombinaties op deze beide aspecten worden onderzocht. Op basis van deze onderzoeken zal de prioritering worden bepaald van zoekwoorden, ondersteunende zoekwoorden en eventuele zoekcombinaties.

3. Schetsen van de structuur van de website

Op basis van uitgangspunten van de conceptanalyse in combinatie met  de uitkomsten van zoekwoordenonderzoek kan de structuur van de website worden vormgegeven. Hierbij dient een heldere en consistente structuur te worden gekozen waarbij vanuit seo-perspectief onderliggende pagina’s een waardevolle bijdrage leveren aan de bovenliggende pagina’s. Het is raadzaam de gekozen structuur ook als zodanig terug te laten komen in een heldere url structuur. De navigatie van jouw website en de daarbij behorende menu’s dienen natuurlijk ook consistent te zijn aan de gekozen sitestructuur. Maar ook de andere links op de pagina’s van jouw website dienen op logische wijze bij te dragen aan deze structuur. Al deze facetten dragen ervoor zorg dat er een website ontstaat waarbij alle pagina’s elkaar versterken in hun vindbaarheid. Daarnaast wordt een heldere en consistente sitestructuur ook als zeer gebruiksvriendelijk ervaren!

4. Blauwdruk van de opbouw van de pagina’s

Nadat de structuur van de website is geschetst, kan ook de blauwdruk per pagina(soort) worden bepaald. Per pagina dient te worden bepaald welke woorden en eventuele ondersteunende zoekwoorden belangrijk zijn. Hierbij dient natuurlijk rekening te worden gehouden met bevindingen uit het zoekwoordenonderzoek. De belangrijkste woorden moeten namelijk terug gaan komen in tekst en de diverse kopjes van de pagina, maar wel op een natuurlijke en evenwichtige wijze. Maar ook in de de paginatitel, paginaomschrijving, Alt “naam” van afbeeldingen. Dit wordt uitgewerkt in een heldere blauwdruk per pagina(soort). Op deze wijze wordt iedere pagina perfect ingericht voor de vindbaarheid op de belangrijke zoektermen van die pagina.

Ga jij van start met nieuwe website?
En wil jij goed van start met een weloverwogen SEO strategie en gestructureerde aanpak? 
Kies voor het SEO Start Pakket! 

5. Realisatie van de website

Tijdens de realisatie van de website dient bij zowel de technische realisatie, als bij het verzorgen van de content rekening te worden gehouden met de keuzes uit de concept analyse en het zoekwoordenonderzoek. En kan de geschetste structuur en gemaakte blauwdruk van de pagina’s als leidraad dienen voor ontwikkelaars, tekstschrijvers en andere betrokkenen. Indien de website volledig in gerealiseerd, kan deze worden gelanceerd. 

6. Exploitatie van de website

Op het moment dat de website is gelanceerd zal dit ook wereldkundig moeten worden gemaakt. Ook is het van groot belang dat de site wordt aangemeld bij zoekmachines en startpagina’s en  kan worden gestart met het linkbuilden. Na de lancering begint de “echte” exploitatie. Dagelijks moet de site worden voorzien van relevante nieuwe content. Deze content moet worden geplaatst conform de structuur en blauwdrukken van de pagina’s zoals uit fasen 3 en 4. Daarnaast is het belangrijk om jouw website te blijven promoten en te blijven linkbuilden op de voor jouw site relevante onderwerpen. Dit kan middels blogs, eigen social media, reactie op forums of iedere ander wijze waarmee je kwalitatieve vermeldingen kunt verkrijgen naar jouw website. Zorg daarbij dat dit niet alleen links zijn naar jouw homepage maar ook relevante links zijn naar onderliggende pagina’s.

SEO Strategie cyclus

7. Analyseren en bijsturen

Jouw SEO activiteiten, zoals zoals hierboven beschreven dienen iedere keer weer opnieuw te worden onderzocht op hun succes. Eigenlijk dient er een systeem te ontstaan waarbij fase 1 tot en met 7 keer op keer volledig wordt doorlopen. En waarbij nieuwe inzichten worden opgedaan en nieuwe gewenste verbeteringen worden doorgevoerd in jouw website. Maar wees zeer voorzichtig met impactvolle veranderingen bijvoorbeeld in de sitestructuur. Bij impactvolle veranderingen is stapsgewijze lancering met goede inrichting voor AB testen noodzakelijk. 

 

Meer informatie over SEO Strategie?

Laat hier jouw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.